Cáp bọc

Cáp bọc PVC 4 lõi với lõi trung tính nhỏ hơn, không có giáp bảo vệ Cu(Ac)/PVC/PVC

Cáp bọc PVC 4 lõi với lõi trung tính nhỏ hơn, không có giáp bảo vệ Cu(Ac)/PVC/PVC

Tiêu chuẩn áp dụng:

IEC 60502-1 (TCVN 5935) 

Tiết diện danh định Độ dày cách điện Độ dày vỏ bọc PVC Đường kính tổng Khối lượng cáp gần đúng
Lõi pha Lõi trung tính Dây pha Dây trung tính Lõi đồng Lõi nhôm
(mm2) (mm2) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg/mm) (kg/mm)
4 2.5 1.0 0.8 1.8 14 320 -
6 4 1.0 0.8 1.8 16 405 -
10 6 1.0 0.8 1.8 17 570 -
16 10 1.0 0.8 1.8 20 820 440
25 16 1.2 1.0 1.8 24 1.190 625
35 16 1.2 1.0 1.8 26 1.500 750
50 25 1.4 1.2 1.9 31 2.120 1.050
70 35 1.4 1.2 2.0 35 2.860 1.340
95 50 1.6 1.4 2.1 41 3.890 1.810
120 70 1.6 1.4 2.2 45 4.850 2.230
150 70 1.8 1.4 2.4 49 5.940 2.690
185 95 2.0 1.6 2.5 54 7.350 2.280
240 120 2.2 1.6 2.5 61 9.560 4.210
300 150 2.4 1.8 2.9 68 11.890 5.200
300 185 2.4 2.0 3.0 69 12.290 5.370