Cáp treo hạ thế

Cáp đồng bọc 2 lớp hạ thế 0.6/1KV 1 ruột dẫn Cu/XLPE/PVC

Cáp đồng bọc 2 lớp hạ thế 0.6/1KV 1 ruột dẫn Cu/XLPE/PVC

+  Cáp treo dùng cho mạng lưới hạ thế, điện áp làm việc đến 0.6/1kV.

+ Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5935-1:2013.

+ Ruột dẫn: được xoắn bện đồng tâm từ nhiều sợi đồng cứng.

+ Cách điện bằng XLPE màu trắng tự nhiên, vỏ bọc bảo vệ bằng PVC màu đen.

+ Điện áp định mức (Uo/U) 0.6/1kV.

+ Số lõi: 1x7 sợi hoặc 19 sợi hoặc 37 sợi.

+ Mặt cắt danh định của ruột dẫn từ : 1.5 mm2 đến 300 mm2

+ Nhiệt độ làm việc lớn nhất: 90 độ C

Mặt cắt danh định

Ruột dẫn

Chiều dày cách điện Chiều dầy vỏ bọc PVC Đường kính gần đúng Điện trở cách điện ở 70oC Khối lượng gần đúng Chiều dài đóng gói
Số sợi

Đk sợi

(mm) (No.) (mm) mm (mm) (mm) (V/min) (m) m/lô
1x1.5 7 0.52 0.7 1.4 5.6 12.10 0.047 200
1x2.5 7 0.67 0.7 1.4 6.0 7.41 0.060 200
1x4 7 0.85 0.9 1.4 6.6 4.61 0.078 200
1x6 7 1.04 0.9 1.4 7.1 3.08 0.101 200
1x10 7 1.35 1.0 1.5 8.1 1.83 0.146 200