Cáp treo hạ thế

Cáp đồng bọc hạ thế 0.6/1KV 4 ruột dẫn AL/XLPE/PVC 4C

Cáp đồng bọc hạ thế 0.6/1KV 4 ruột dẫn AL/XLPE/PVC 4C

+ Cáp treo 3 pha với 4 ruột dẫn đều nhau, dùng cho mạng lưới hạ thế, điện áp làm việc đến 0.6/1kV. 

+ Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5935-1:2013.

+ Kết cấu: 
    - Ruột dẫn: được xoắn bện đồng tâm từ nhiều sợi đồng cứng.
    - Cách điện bằng XLPE màu trắng tự nhiên có băng màu phân pha.
    - Chất độn, băng cuốn: PP, PET, PVC.
    - Vỏ bảo vệ bằng PVC màu đen.
+ Điện áp định mức(Uo/U) 0.6/1kV.
+ Số lõi: 4x7 sợi hoặc 19 sợi hoặc 37 sợi hoặc 61 sợi.
+ Nhiệt độ ruột dẫn tối đa trong vận hành bình thường là 90 độ C

+ Mặt cắt danh định: Từ 1.5 mm2 đến 240 mm2

Mặt cắt danh định

Ruột dẫn

Chiều dày cách điện Chiều dầy vỏ bọc PVC Đường kính gần đúng Điện trở cách điện ở 70oC TL dây gần đúng
Tiết diện Số sợi

Đk sợi

(mm) (mm2) (No.) (mm) mm (mm) (mm) (V/min) (m)
4x1.5 1.49 7 0.52 0.7 1.4 11 12.10 0.188
4x2.5 2.47 7 0.67 0.7 1.4 12 7.41 0.242
4x4 3.97 7 0.85 0.9 1.4 14 4.61 0.296
4x6 6.06 7 1.04 0.9 1.4 15 3.08 0.381
4x10 10.01 7 1.35 1.0 1.5 17 1.83 0.562