Cáp treo hạ thế

Cáp nhôm bọc 2 lớp hạ thế 0.6/1KV 2-3 ruột dẫn AL/XLPE/PVC

Cáp nhôm bọc 2 lớp hạ thế 0.6/1KV 2-3 ruột dẫn AL/XLPE/PVC

+ Cáp treo dùng cho mạng lưới hạ thế, điện áp làm việc đến 0.6/1kV.

+ Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5935-1:2013.

+ Kết cấu: 
    - Ruột dẫn: được xoắn bện đồng tâm từ nhiều sợi nhôm cứng.
    - Cách điện bằng XLPE màu trắng tự nhiên có băn màu phân pha.
    - Chất độn, băng cuốn: PP, PET, PVC.
    - Vỏ bảo vệ bằng PVC màu đen.
+ Điện áp định mức(Uo/U) 0.6/1kV.
+ Số lõi: 2x7 sợi hoặc 19 sợi, hoặc 3x7 sợi hoặc 19 sợi hoặc 37 sợi.
+ Nhiệt độ ruột dẫn tối đa trong vận hành bình thường là 90 độ C

+ Mặt cắt danh định: Từ 11 mm2 đến 240 mm2

Mặt cắt danh định

Ruột dẫn

Chiều dầy cách điện Chiều dày vỏ bọc PVC Đường kính gần đúng Điện trở cách điện ở 70oC Khối lượng gần đúng Chiều dài đóng gói tiêu chuẩn
Số sợi

Đk sợi

(mm) (No.) (mm) (mm) mm (mm) (V/min) (Ω/km) (m)
2x11 7 1.40 0.7 1.3 18 3.080 0.289 2000
2x16 7 1.70 0.7 1.3 20 1.910 0.358 2000
2x25 7 2.13 0.9 1.3 24 1.200 0.507 2000
2x35 7 2.51 0.9 1.3 26 0.866 0.607 1000
2x50 7 3.00 1.0 1.4 29 0.641 0.779 1000