Dây viễn thông

CĐK có màn chắn IEC 502

CĐK có màn chắn IEC 502

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:
JIS C 3401 - 2002; IEC 227; TCVN 5935 – 1995
TỔNG QUAN
+ Ruột dẫn: đồng ủ mềm trong môi trường khí trơ
+ Kết cấu: bện tròn cấp 2 hoặc được bện xoắn nhiều sợi mềm (cấp 5, 6)
+ Số lõi: từ 2 ÷ 60 lõi
+ Mặt cắt danh định: từ 0,5 mm2 đến 22 mm2
+ Cách điện/Vỏ: PVC/PVC
+ Loại: Có (hoặc không) giáp bảo vệ, chống nhiễu
+ Điện áp danh định: 300/500V; 600V; 0.6/1kV

Mặt cắt danh định

Ruột dẫn

Chiều dầy cách điện Chiều dày vỏ bọc PVC Đường kính gần đúng Điện trở cách điện ở 70oC Khối lượng gần đúng Chiều dài đóng gói tiêu chuẩn
Số sợi

Đk sợi

(mm) (No.) (mm) (mm) mm (mm) (V/min) (Ω/km) (m)
CVV-S 2x0.5 7 0.31 0.8 1.8 11.7 36.0 0.2335 2000
CVV-S 2x0.75 7 0.37 0.8 1.8 12.1 24.0 0.2509 2000
CVV-S 2x1.0 7 0.44 0.8 1.8 12.5 18.1 0.2699 2000
CVV-S 2x1.5 7 0.53 0.8 1.8 12.9 12.1 0.2918 2000
CVV-S 2x2.5 7 0.67 0.8 1.8 13.9 7.41 0.3438 2000