Dây viễn thông

CĐK không có màn chắn IEC 227-7

CĐK không có màn chắn IEC 227-7

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:
JIS C 3401 - 2002; IEC 227; TCVN 5935 – 1995
TỔNG QUAN
+ Ruột dẫn: đồng ủ mềm trong môi trường khí trơ
+ Kết cấu: bện tròn cấp 2 hoặc được bện xoắn nhiều sợi mềm (cấp 5, 6)
+ Số lõi: từ 2 ÷ 60 lõi
+ Mặt cắt danh định: từ 0,5 mm2 đến 22 mm2
+ Cách điện/Vỏ: PVC/PVC
+ Loại: Có (hoặc không) giáp bảo vệ, chống nhiễu
+ Điện áp danh định: 300/500V; 600V; 0.6/1kV

Mặt cắt danh định

Ruột dẫn

Chiều dầy cách điện Chiều dày vỏ bọc PVC Đường kính gần đúng Điện trở cách điện ở 70oC Khối lượng gần đúng Chiều dài đóng gói tiêu chuẩn
Số sợi

Đk sợi

(mm) (No.) (mm) (mm) mm (mm) (V/min) (Ω/km) (m)
CVV 2x0.5 16 0.20 0.6 0.7 5.7 39.0 0.013 2000
CVV 2x0.75 24 0.20 0.6 0.8 6.3 26.0 0.011 2000
CVV 2x1.0 32 0.20 0.6 0.8 6.7 19.5 0.100 2000
CVV 2x1.5 30 0.25 0.7 0.8 7.7 13.3 0.010 2000
CVV 2x2.5 50 0.25 0.8 0.9 9.1 7.98 0.009 2000