Dây viễn thông

CĐK không có màn chắn JIS C3401

CĐK không có màn chắn JIS C3401

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:
JIS C 3401 - 2002; IEC 227; TCVN 5935 – 1995
TỔNG QUAN
+ Ruột dẫn: đồng ủ mềm trong môi trường khí trơ
+ Kết cấu: bện tròn cấp 2 hoặc được bện xoắn nhiều sợi mềm (cấp 5, 6)
+ Số lõi: từ 2 ÷ 60 lõi
+ Mặt cắt danh định: từ 0,5 mm2 đến 22 mm2
+ Cách điện/Vỏ: PVC/PVC
+ Loại: Có (hoặc không) giáp bảo vệ, chống nhiễu
+ Điện áp danh định: 300/500V; 600V; 0.6/1kV

Mặt cắt danh định

Ruột dẫn

Chiều dầy cách điện Chiều dày vỏ bọc PVC Đường kính gần đúng Điện trở 1 chiều ruột dẫn lớn nhất ở 20oC Điện trở cách điện nhỏ nhất ở 70oC Khối lượng gần đúng Chiều dài đóng gói tiêu chuẩn
Số sợi

Đk sợi

(mm) (No.) (mm) (mm) mm (mm) (Ω/km) (MΩ/km) kg/m (m)
CVV 2x1.25 7 0.45 0.8 1.5 9.1 16.800 50 0.1117 300
CVV 2x2.0 7 0.60 0.8 1.5 10.1 9.420 50 0.1448 300
CVV 2x3.5 7 0.80 0.8 1.5 11.3 5.800 50 0.1944 300
CVV 2x5.5 7 1.00 1.0 1.5 13.3 3.400 50 0.2741 300
CVV 2x8.0 7 1.20 1.2 1.5 15.3 2.360 50 0.3678 300