Chính sách chất lượng

Chính sách chất lượng của công ty SUNCO là thỏa mãn mọi yêu cầu về chất lượng sản phẩm để phục vụ khách hàng một cách tốt nhất. Thỏa mãn khách hàng, còn là yếu tố quyết định sự phát triển và lớn mạnh của công ty SUNCO.

Để thực hiện tốt chính sách trên, công ty SUNCO cam kết chỉ cung cấp các sản phẩm dây và cáp điện đạt chất lượng tốt nhất, đảm bảo đầy đủ về sống lượng, đa dạng về chủng loại, kịp thời đáp ứng tiến độ cung cấp sản phẩm, nhằm thỏa mãn mọi yêu cầu của khách hàng.

Để đảm bảo thực hiện cam kết này, Công ty SUNCO phấn đấu triển khai thực hiện tốt hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001 - 2000. Hệ thống quản lý chất lượng này được đưa vào áp dụng trong mọi quy trình công nghệ sản xuất của Công ty chúng tôi.

Công ty SUNCO không ngừng đầu tư, đổi mới công nghệ, trang thiết bị hiện đại, tăng năng xuất, ổn định chất lượng và thực hiện tốt các mục tiêu cải tiến kỹ thuật.

Đào tạo và tạo mọi điều kiện cho cán bộ công nhân viên trong công ty, thường xuyên được học tập, tiếp cận với công nghệ tiên tiến của thế giới,để có đủ năng lực sản xuất ra những sản phẩm đạt chất lượng cao.

Giám đốc công y SUNCO cùng tập thể cán bộ công nhân viên trong công ty, cam kết không ngừng phấn đấu để trở thành nhà cung cấp những sản phẩm dây cáp điện đạt chất lượng tốt nhất, cung cấp cho nhu cầu phát triển của xã hội, góp phần nhỏ bé trong công cuộc xây dựng công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.