Chính sách bán hàng

Mục tiêu phát triển:

- Phát triển toàn diện từ hệ thống nhân lực cho đến trình độ kỹ thuật sản xuất;

- Tham gia thi công các dự án trong và ngoài nước với yêu cầu kỹ thuật cao nhất;

- Làm tổng thầu (EPC) các dự án vừa và nhỏ;

- Sản xuất các sản phẩm kết cầu thép đạt tiêu chuẩn quốc tế đủ khả năng đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu ra tị trường nước ngoài.

Chiến lược phát triển:

- Tăng cường công tác đầu tư phát triển nguồn nhân lực; tạo môi trường làm việc tốt nhất cho người lao động; quan tâm phát triển lợi ích cộng đồng.

- Không ngừng nâng cao giá trị doanh nghiệp nhằm mang lại giá trị tối đa cho các cổ đông đầu tư vào Công ty.

- Đa dạng hóa các hoạt động Sản xuất kinh doanh trên cơ sở khai thác những lợi thế sẵn có của Công ty, đảm bảo hiệu quả kinh doanh.

- Đầu tư phát triển hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại, công nghệ cao, nâng cao hiệu quả sản xuất và sức cạnh tranh.

- Phát triển Công ty ổn định và bền vững.