Dây sup - dây Ovan cách điện PVC

Dây đôi bọc tròn cách điện PVC, vỏ bọc PVC 250V

Dây đôi bọc tròn cách điện PVC, vỏ bọc PVC 250V

- Tiêu chuẩn áp dụng: IEC 60227-3:2000; TCVN 6610-3:2000

- Tổng quan:
+ Quy cách: Cu/PVC và Cu/PVC/PVC
+ Ruột dẫn:  Đồng ủ mềm liên hoàn.
+ Số lõi: 1
+ Kết cấu: một sợi 
+ Mặt cắt danh định: Từ 0,5 mm2 đến 10 mm2
+ Điện áp danh định: 0,6/1 kV
"+ Nhiệt độ cực đại cho phép khi ngắn mạch với thời gian không quá 5 giây:
* 140 oC với mặt cắt lớn hơn 300mm2 .
* 160 oC với mặt cắt nhỏ hơn hoặc bằng 300mm2"
+ Dạng mẫu mã: Hình tròn
+ Quy cách đóng gói: Đóng cuộn

Tiết diện danh định

Ruột dẫn

Chiều dầy cách điện Chiều dày vỏ bọc Kích thước ngoài gần đúng Khối lượng gần đúng Điện áp thử Điện trở cách điện ở 70oC Chiều dài đóng gói tiêu chuẩn
Kết cấu

Điện trở
DC ở 20oC

(mm) (No/mm) (MΩ.km) (mm) (mm) (mm) (Kg/mm) (V/min) (Ω/km) (m)
Vcm 2x0.5 20/0.18 37.10 0.8 1.0 7.2 66 2500/1 10 100
Vcm 2x0.75 30/0.18 24.74 0.8 1.0 7.6 76 2500/1 10 100
Vcm 2x1 40/0.18 18.56 0.8 1.0 8.0 87 2500/1 10 100
Vcm 2x1.25 25/0.25 14.90 0.8 1.0 8.2 95 2500/1 10 100
Vcm 2x1.5 30/0.25 12.68 0.8 1.0 8.4 102 2500/1 10 100
Vcm 2x2.5 50/0.25 7.60 0.9 1.0 9.2 132 2500/1 10 100