Dây đơn - vỏ bọc PVC (CU/PVC)

Dây đơn cứng vỏ bọc PVC 660V, Ruột dẫn cấp 1

Dây đơn cứng vỏ bọc PVC 660V, Ruột dẫn cấp 1

- Tiêu chuẩn áp dụng: IEC 60227-3:2000; TCVN 6610-3:2000

- Tổng quan:
+ Quy cách: Cu/PVC và Cu/PVC/PVC
+ Ruột dẫn:
 Đồng ủ mềm liên hoàn.
+ Số lõi: 1
+ Kết cấu: một sợi 
+ Mặt cắt danh định: Từ 0,5 mm2 đến 10 mm2
+ Điện áp danh định: 0,6/1 kV
"+ Nhiệt độ cực đại cho phép khi ngắn mạch với thời gian không quá 5 giây:
* 140 oC với mặt cắt lớn hơn 300mm2 .
* 160 oC với mặt cắt nhỏ hơn hoặc bằng 300mm2"
+ Dạng mẫu mã: Hình tròn
+ Quy cách đóng gói: Đóng cuộn

Tiết diện danh định

Ruột dẫn

Chiều dầy cách điện Đường kính gần đúng Khối lượng gần đúng Điện áp thử Điện trở cách điện ở 70oC Chiều dài đóng gói tiêu chuẩn
Kết cấu

Điện trở
DC ở 20oC

(mm) (No/mm) (MΩ.km) (mm) (mm) (Kg/mm) (V/min) (Ω/km) (m)
VC0.5 1/0.80 35.7 0.8 2.4 10 2500/5 10 100
VC0.75 1/0.97 23.8 0.8 2.6 13 2500/5 10 100
VC1 1/1.13 17.9 0.8 2.7 16 2500/5 10 100
VC1.5 1/1.38 12.0 0.8 3.0 21 2500/5 10 100
VC2.5 1/1.77 7.46 0.8 3.4 31 2500/5 10 100
VC4 1/2.24 4.49 0.9 4.1 48 2500/5 10 100
VC6 1/2.74 3.00 1.0 4.8 71 2500/5 10 100
VC10 1/3.56 1.79 1.2 6.0 115 2500/5 10 100