Dây điện dân dụng

Dây mềm tròn 4 ruột_VCTF 4X

Dây mềm tròn 4 ruột_VCTF 4X

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

TCVN 6610-5:2007 (IEC 60227)

TỔNG QUAN

+ Ruột dẫn: Đồng ủ mềm trong môi trường khí trơ.
+ Số lõi: 4
+ Kết cấu: Nhiều sợi bện tròn cấp 5, cấp 6
+ Mặt cắt danh định: từ 0,5 mm2 đến 2.5 mm2
+ Điện áp danh định: 300/500V
+ Dạng mẫu mã: Hình tròn
+ Đóng gói: Đóng cuộn hoặc chặt đoạn

Mặt cắt danh định

Kết cấu ruột dẫn

Chiều dầy cách điện Chiều dày vỏ bọc Đường kính ngoài gần đúng Điện trở 1 chiều lớn nhất của ruột dẫn ở 20oC Khối lượng gần đúng Chiều dài đóng gói tiêu chuẩn
Số sợi

Đk.Sợi

(mm2) (No.) (mm) (mm) (mm) (mm) (Ω/km) (kg/cuộn) (m)
2x0.75 30 0.177 0.6 0.8 6.4 26.0 12.2 200
2x1 30 0.20 0.6 0.8 6.7 19.5 13.7 200
2x1.5 30 0.24 0.7 0.8 7.7 13.3 18.4 200
2x2.5 50 0.24 0.8 1.0 9.3 7.98 27.7 200
2x4.0 52 0.30 0.8 1.1 10.7 4.95 38.9 200
2x6.0 80 0.30 0.8 1.2 12.1 3.30 52.6 200