Dây điện dân dụng

Dây mềm tròn_H05VV-F

Dây mềm tròn_H05VV-F

Tiêu chuẩn áp dụng

DIN VDE 0281-5 (VDE 0281 Teil 5):2002-09; hd 21.5 s3:1999 + A2:2001

Tổng quan

+ Ruột dẫn: đồng ủ mềm trong môi trường khí trơ.

+ Số lõi: 2, 3

+ Kết cấu: Nhiều sợi bện tròn cấp 5, cấp 6.

+ Mặt cắt danh định: từ 0,75 mm2 đến 4.0 mm2

+ Điện áp danh định: 300/500V

+ Nhiệt độ làm việc của ruột dẫn: 70 độ C

+ Dạng mẫu mã: Hình tròn.

+ Quy cách đóng gói: Chặt đoạn hoặc đóng cuộn theo yêu cầu của khách hàng.

Ứng dụng:

Làm dây nguồn các thiết bị gia dụng, công nghiệp ... Có khả năng lưu động tốt.

Mặt cắt danh định

Đường kính tổng

Chiều dầy cách điện PVC Chiều dầy vỏ bọc PVC Điện trở cách điện ở 70oC
Tối thiểu

Tối đa

(mm2) (mm) (mm) (mm) (mm) (MΩ.km)
 2x0.75 5.6 hoặc/3.7x6.0 7.2 hoặc/4.5x7.2 0.6 0.8 0.011
 2x1.0 5.9 hoặc/3.9x6.2 6.6 hoặc/4.1x6.8 0.6 0.8 0.010
2x1.5 6.8 8.6 0.7 0.8 0.010
 3x0.75 6.0 7.6 0.6 0.8 0.011
 3x1.0 6.3 8.0 0.6 0.8 0.010
3x1.5 7.4 9.4 0.7 0.9 0.010