Dây sup - dây Ovan cách điện PVC

Dây Sup cách điện PVC 250V, Ruột dẫn cấp 5

Dây Sup cách điện PVC 250V, Ruột dẫn cấp 5

- Tiêu chuẩn áp dụng: IEC 60227-3:2000; TCVN 6610-3:2000

- Tổng quan:
+ Quy cách: Cu/PVC và Cu/PVC/PVC
+ Ruột dẫn:  Đồng ủ mềm liên hoàn.
+ Số lõi: 1
+ Kết cấu: một sợi 
+ Mặt cắt danh định: Từ 0,5 mm2 đến 10 mm2
+ Điện áp danh định: 0,6/1 kV
"+ Nhiệt độ cực đại cho phép khi ngắn mạch với thời gian không quá 5 giây:
* 140 oC với mặt cắt lớn hơn 300mm2 .
* 160 oC với mặt cắt nhỏ hơn hoặc bằng 300mm2"
+ Dạng mẫu mã: Hình tròn
+ Quy cách đóng gói: Đóng cuộn

Tiết diện danh định

Ruột dẫn

Chiều dầy cách điện Đường kính gần đúng Khối lượng gần đúng Điện áp thử Điện trở cách điện ở 70oC Chiều dài đóng gói tiêu chuẩn
Kết cấu

Điện trở
DC ở 20oC

(mm) (No/mm) (MΩ.km) (mm) (mm) (Kg/mm) (V/min) (Ω/km) (m)
Vcm 2x0.5 20/0.18 37.10 0.8 2.6x5.2 22 2500/1 10 100
Vcm 2x0.75 30/0.18 24.74 0.8 2.8x5.2 28 2500/1 10 100
Vcm 2x1 40/0.18 18.56 0.8 3.0x6.0 34 2500/1 10 100
Vcm 2x1.25 25/0.25 14.90 0.8 3.1x6.2 40 2500/1 10 100
Vcm 2x1.5 30/0.25 12.68 0.8 3.2x6.4 42 2500/1 10 100
Vcm 2x2.5 50/0.25 7.60 0.9 3.6x7.2 62 2500/1 10 100