Hà Nội ban hành Kế hoạch phát triển điện lực thành phố năm 2021

04/03/2021 53 Lượt xem

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 3-3-2021 về phát triển điện lực thành phố Hà Nội năm 2021.

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 3-3-2021 về phát triển điện lực thành phố Hà Nội năm 2021.

Theo đó, năm 2021, UBND thành phố sẽ triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ để hoàn thành các chỉ tiêu: Sản lượng điện thương phẩm đạt 21.528-21.650 triệu kWh, tăng 7,5-8,1% so với năm 2020; trong điều kiện ảnh hưởng của dịch Covid-19, sản lượng điện đạt 20.735-20.834 triệu kWh, tăng 3,5-4% so với năm 2020. Điện năng thương phẩm bình quân đầu người đạt khoảng 2.650kWh/người/năm; tỷ lệ tổn thất điện năng dưới 3,6%; chỉ số thời gian mất điện bình quân lưới điện trung áp dưới 170 phút; tỷ lệ tiết kiệm điện trên tổng sản lượng điện tiêu thụ khoảng 2,2%.

UBND thành phố cũng thực hiện đồng bộ các giải pháp để tăng dần tỷ lệ các trạm biến áp cấp điện áp 110kV vận hành không người trực điều khiển từ xa và tiếp tục ngầm hóa đường dây điện cao, trung, hạ áp tại các quận khu vực nội thành; tập trung triển khai thay thế công tơ cơ khí bằng công tơ điện tử, tiến tới áp dụng chủ yếu công nghệ đo xa tự động trong kinh doanh bán lẻ điện; khảo sát, thiết kế, thi công lắp đặt lưới điện theo tiêu chí bán kính cấp điện tại khu vực đô thị không quá 250m, khu vực nông thôn, vùng núi không quá 600m, bảo đảm giảm tổn thất điện năng và chất lượng điện áp cuối nguồn.

UBND thành phố cũng sẽ triển khai thực hiện đầu tư xây dựng các công trình điện theo Quy hoạch phát triển điện lực đã được phê duyệt giai đoạn 2021-2025 và các công trình chuyển tiếp từ giai đoạn trước với mục tiêu phấn đấu đóng điện 5 công trình 500-220kV và 17 công trình 110kV, khởi công 21 công trình mới, đạt mục tiêu lưới điện truyền tải, phân phối vận hành an toàn, tin cậy, không để thiếu hụt nguồn cấp điện trong mọi tình huống…

Nguồn: Báo Hà Nội mới./.