Hà Nội: Thực hiện Chương trình quốc gia về Quản lý nhu cầu điện trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021

15/03/2021 35 Lượt xem

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 57/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia về quản lý nhu cầu điện trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021.

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 57/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia về quản lý nhu cầu điện trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021.

Theo kế hoạch, UBND thành phố xác định rõ các mục tiêu về quản lý nhu cầu điện trên địa bàn thành phố. Trong đó, mục tiêu tổng quát đó là: Bảo đảm ổn định cung ứng điện, nâng cao chất lượng điện năng và độ tin cậy cung cấp điện, góp phần bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô, nâng cao hiệu quả kinh tế chung của hệ thống điện gắn với phát triển bền vững ngành điện, ngành năng lượng. Giảm công suất phụ tải đỉnh của hệ thống điện thành phố Hà Nội, góp phần giảm công suất phụ tải đỉnh của hệ thống điện quốc gia nhằm giảm nhu cầu về vốn đầu tư trong xây dựng mới, mở rộng hệ thống điện, góp phần khai thác hợp lý các nguồn tài nguyên năng lượng và phát triển bền vững.

Cùng với đó, nâng cao nhận thức của khách hàng sử dụng điện trong việc quản lý nhu cầu điện và sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả; từng bước mở rộng đối tượng khách hàng tham gia Chương trình quốc gia về DSM đến cả các khách hàng sử dụng điện sinh hoạt; từng bước chuyển từ khách hàng sử dụng điện truyền thống sang khách hàng sử dụng điện thông minh.

Về mục tiêu cụ thể: Góp phần giảm công suất phụ tải đỉnh của hệ thống điện thành phố, quốc gia thông qua triển khai thực hiện Chương trình quốc gia về DSM. Tiếp tục thực hiện các đề án liên quan đã triển khai hiệu quả như: Đề án lắp đặt công tơ biểu giá điện theo thời gian, lắp đặt hệ thống bù công suất phản kháng, các đề án quảng bá, nâng cao nhận thức cho khách hàng sử dụng điện trên địa bàn thành phố. Từng bước mở rộng đối tượng khách hàng tham gia Chương trình quốc gia về DSM đến cả các khách hàng sử dụng điện sinh hoạt; tăng cường kết hợp thực hiện các Chương trình DSM với việc hỗ trợ, khuyến khích khách hàng tham gia đầu tư trang bị hệ thống năng lượng mặt trời mái nhà.

Đồng thời, tăng cường phối hợp và thực hiện lồng ghép với các chương trình về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, lộ trình phát triển lưới điện thông minh và định hướng phát triển các dạng nguồn năng lượng tái tạo của thành phố để đảm bảo khai thác tối đa tiềm năng của các Chương trình DSM và đạt được hiệu quả cao nhất. Tích cực triển khai các chương trình điều chỉnh phụ tải điện với mục tiêu có thể triển khai rộng rãi với nhiều đối tượng khách hàng sử dụng điện tham gia trên toàn thành phố.

Nguồn: Cổng TTĐT TP Hà Nội./.