Quy định bảo mật

1. Mục đích áp dụng

Hệ thống thu thập thông tin và thanh toán của trên website Sunco.vn được kết nối với các đối tác thứ ba như Ngân lượng, theo đó, các tiêu chuẩn bảo mật thanh toán của Sunco.vn đảm bảo tuân thủ theo các tiêu chuẩn bảo mật của Ngân lượng (Hệ thống cổng thanh toán Ngân lượng đã được Ngân hàng nhà nước Việt Nam thẩm định về độ an toàn bảo mật và cấp phép hoạt động chính thức).

Ngoài ra, Sunco.vn còn có các tiêu chuẩn bảo mật giao dịch thanh toán riêng đảm bảo thông tin thanh toán của khách hàng được tuyệt đối an toàn.

2. Quy định cụ thể

- Chính sách giao dịch thanh toán bằng thẻ nội địa và thẻ quốc tế được thực hiện thông qua kết nối với Ngân lượng, đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật của Ngân lượng gồm:

Tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu trên internet SSL (Secure Sockets Layer) do GlobalSign cấp.

Chứng nhận tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu thông tin thanh toán (PCI DSS) do Trustwave cung cấp.

Tiêu chuẩn mã hóa SHA 2.

Các nguyên tắc và quy định bảo mật thông tin trong ngành tài chính ngân hàng theo quy định của Ngân hàng nhà nước Việt Nam.

- Chính sách bảo mật giao dịch trong thanh toán riêng của Sunco.vn áp dụng với khách hàng:

Thông tin Thẻ ngân hàng của Khách Hàng không lưu trên hệ thống của Sunco.vn. Khi Khách Hàng sử dụng thẻ ngân hàng để thanh toán đơn hàng trên Sunco.vn sẽ nhập thông tin thẻ trên website Cổng thanh toán Ngân lượng.

Truy cập vào hệ thống đều thông qua giao thức HTTPS.

Khách hàng có tuỳ chọn sử dụng OTP để truy cập và giao dịch.