Dây điện dân dụng

Dây đơn mềm_VCSF 1X

Dây đơn mềm_VCSF 1X

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

TCVN 6610-3:2000 (IEC 60227)

TỔNG QUAN

+ Ruột dẫn: Đồng ủ mềm trong môi trường khí trơ.
+ Số lõi: 1
+ Kết cấu: Nhiều sợi bện tròn cấp 5, cấp 6.
+ Mặt cắt danh định: từ 0,5 mm2 đến 10 mm2
+ Điện áp danh định: 300/500V và 450/750V
+ Dạng mẫu mã: Hình tròn.
+ Đóng gói: Đóng cuộn.

Mặt cắt danh định

Kết cấu ruột dẫn

Chiều dầy cách điện Đường kính gần đúng Điện trở 1 chiều lớn nhất của ruột dẫn ở 20oC Khối lượng gần đúng Chiều dài đóng gói tiêu chuẩn
Số sợi

Đk.Sợi

(mm2) (No.) (mm) (mm) (mm) (Ω/km) (kg/cuộn) (m)

 Cấp điện áp 300/500V

1x0.5 20 0.177 0.6 2.15 39.0 1.9 200
1x0.75 30 0.177 0.6 2.35 26.0 2.5 200
1x1 30 0.20 0.6 2.50 19.5 3.0 200

 Cấp điện áp 450/750V

1x1.5 30 0.24 0.7 3.00 13.3 4.3 200
1x2.5 50 0.24 0.8 3.60 7.98 6.7 200
1x4.0 52 0.30 0.8 4.20 4.95 10.0 200