Dây sup - dây Ovan cách điện PVC

Dây Ovan cách điện PVC 250V, Ruột dẫn cấp 5

Dây Ovan cách điện PVC 250V, Ruột dẫn cấp 5

Tiêu chuẩn áp dụng:
TCVN 5935-1/IEC 60502-1
Tổng quan:
+ Quy cách: Cu/PVC và Cu/PVC/PVC
+ Ruột dẫn: Đồng 99,99%
+ Số lõi: 1,2,3,4,5
+ Kết cấu: Nhiềusợi bện tròn/Tròn có ép nén cấp 2.
+ Mặt cắt danh định: Từ 0,75 mm2 đến 800 mm2
+ Điện áp danh định: 0,6/1 kV
+ Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép tối đa: 700C
"+ Nhiệt độ cực đại cho phép khi ngắn mạch với thời gian không quá 5 giây:
* 140 oC với mặt cắt lớn hơn 300mm2 .
* 160 oC với mặt cắt nhỏ hơn hoặc bằng 300mm2"
+ Dạng mẫu mã: Hình tròn
+ Quy cách đóng gói: Đóng lô hoặc đóng cuộn theo yêu cầu của khách hàng.
Ứng dụng:
Cáp điện lực 1 đến 4 lõi , ruột đồng, cách điện và vỏ bằng nhựa PVC, dùng để truyền tải, phân phối điện trong công nghiệp, tần số 50Hz, lắp đặt cố định

Tiết diện danh định

Ruột dẫn

Chiều dầy cách điện Đường kính gần đúng Khối lượng gần đúng Điện áp thử Điện trở cách điện ở 70oC Chiều dài đóng gói tiêu chuẩn
Kết cấu

Điện trở
DC ở 20oC

(mm2) (No/mm) (MΩ.km) (mm) (mm) (Kg/mm) (V/min) (Ω/km) (m)
Vcm 2x0.5 20/0.18 37.10 0.8 2.6x5.2 48 2500/1 10 100
Vcm 2x0.75 30/0.18 24.74 0.8 2.8x5.2 56 2500/1 10 100
Vcm 2x1 40/0.18 18.56 0.8 3.0x6.0 64 2500/1 10 100
Vcm 2x1.5 25/0.2 14.90 0.8 3.1x6.2 70 2500/1 10 100
Vcm 2x1.5 30/0.25 12.68 0.8 3.2x6.4 74 2500/1 10 100
Vcm 2x2.5 50/0.25 7.60 0.9 3.x6.0 98 2500/1 10 100