Dây sup - dây Ovan cách điện PVC

Dây Ovan cách điện PVC 300/500V, Ruột dẫn cấp 5

Dây Ovan cách điện PVC 300/500V, Ruột dẫn cấp 5

Tiêu chuẩn áp dụng:
TCVN 5935-1/IEC 60502-1
Tổng quan:
+ Quy cách: Cu/PVC và Cu/PVC/PVC
+ Ruột dẫn: Đồng 99,99%
+ Số lõi: 1,2,3,4,5
+ Kết cấu: Nhiều sợi bện tròn/Tròn có ép nén cấp 2.
+ Mặt cắt danh định: Từ 0,75 mm2 đến 800 mm2
+ Điện áp danh định: 0,6/1 kV
+ Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép tối đa: 700C
"+ Nhiệt độ cực đại cho phép khi ngắn mạch với thời gian không quá 5 giây:
* 140 oC với mặt cắt lớn hơn 300mm2 .
* 160 oC với mặt cắt nhỏ hơn hoặc bằng 300mm2"
+ Dạng mẫu mã: Hình tròn
+ Quy cách đóng gói: Đóng lô hoặc đóng cuộn theo yêu cầu của khách hàng.
Ứng dụng:
Cáp điện lực 1 đến 4 lõi , ruột đồng, cách điện và vỏ bằng nhựa PVC, dùng để truyền tải, phân phối điện trong công nghiệp, tần số 50Hz, lắp đặt cố định

Tiết diện danh định

Ruột dẫn

Chiều dầy cách điện Chiều dầy vỏ bọc Kích thước ngoài gần đúng Khối lượng gần đúng Điện áp thử Điện trở cách điện ở 70oC Chiều dài đóng gói tiêu chuẩn
Kết cấu

Điện trở
DC ở 20oC

(mm2) (No/mm) (MΩ.km) (mm) (mm) (mm) (Kg/mm) (V/min) (Ω/km) (m)
2x4 80/0.25 4.95 0.8 1.0 6.2x10.4 138 2000/15 0.008 100
2x6 120/0.25 3.30 0.8 1.0 6.9x11.8 186 2000/15 0.0065 100